Blog mee

We zouden het geweldig vinden als er mensen zijn die samen met ons ookgoedbezig.nl willen vullen. We zijn dus op zoek naar inspirerende bloggers. Ben jij dus iemand die op een respectvolle en inspirerende manier van zich wil laten horen op ookgoedbezig.nl, mail ons dan een voorstel voor een pagina. Lees wel eerst de eenvoudige spelregels die we voor publicatie hanteren. Ons emailadres vraag je aan via de contactpagina.

Spelregels voor publicatie op ookgoedbezig.nl

Om deze site inspirerend te laten zijn voor zo veel mogelijk mensen, hanteren we de volgende spelregels:

 1. Jouw bijdrage heeft de intentie om mensen positief te raken en te inspireren.
 2. Je bijdrage kan bestaan uit tekst, beeld of audio.
 3. Voor jouw beeld- of audio bijdrage schrijf je een te publiceren introductietekst.
 4. Elke bijdrage krijgt een bij het onderwerp passende vraag als titel
 5. De beheerders van deze website behouden zich -als uitgevers- het exclusieve recht voor te beslissen over publicatie op deze site. Over deze beslissing wordt geen verantwoording afgelegd.
 6. Bijdragen en reacties die in strijd zijn met algemeen aanvaard fatsoen, die haat zaaiend, discriminerend of in andere zin wettelijk strafbaar of respectloos zijn, worden altijd geweigerd of zo snel mogelijk verwijderd
 7. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen inspireren, geef je jouw bijdrage een positieve constructieve ondertoon mee. Je bent zuinig met je oordeel en bent niet belerend of moraliserend. Jouw tekst is respectvol en toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Humor mag zeker!
 8. Teksten mogen een omvang hebben van maximaal 800 woorden en moeten minimaal 2 door jou gecontroleerde digitale links bevatten naar relevante publicaties van derden, zodat lezers zelf verder op onderzoek kunnen.
 9. Je tekst is logisch opgebouwd en helder ingedeeld. Gebruik geen vaktermen en vermijdt lange zinnen. Hoe korter hoe beter!
 10. Het adres van door te linken regels tekst geef je in jouw tekst aan tussen blokhaken
 11. Je geeft ons toestemming koppen, alinea-indeling en lay-out zonder overleg te wijzigen. Tekstinhoudelijke wijzigingen worden door ons vooraf met je besproken.
 12. Je behoudt alle rechten op het aan ons gestuurde materiaal, maar geeft ons toestemming het op ookgoedbezig.nl te publiceren.
 13. Wij plaatsen alleen aangeleverd tekst, beeld of geluid als je zelf de rechten op dat materiaal bezit. Met het ons toesturen van tekst, beeld of geluid verklaar je dat je de rechthebbende van dat materiaal bent.
 14. Bij elke gepubliceerde bijdrage wordt steeds de naam van de auteur vermeld en, indien aangeleverd, verwezen naar 1 website of profielaccount van de auteur
 15. We plaatsen geen anonieme bijdragen
 16. Niemand wordt betaald voor een publicatie op ookgoedbezig.nl
 17. Wij doen altijd aangifte van belediging of bedreiging aan ons adres en behouden ons het recht voor deze bedreiging, verwensing of belediging met naam en emailadres publiceren

Mail je bijdrage naar het e-mailadres dat je via de contactpagina hebt opgevraagd.

Stuur je bijdrage als bijgevoegd bestand en NIET als ingevoegde tekst/afbeelding/bestand in je mailtje

We zijn benieuwd naar je bijdrage. Onze reactie laten we je zo snel mogelijk weten. Meestal lukt dat binnen 1 week.